Bộ sưu tập tiền phát hành dưới thời Việt Nam Cộng Hòa

19/05/2023 - Lượt xem: 34

Đơn vị “đồng” là đơn vị tiền tệ đã có từ thời Việt Nam Cộng Hòa, được lưu hành từ năm 1953 đến ngày 02/05/1978.

Dưới thời Việt Nam Cộng Hòa tiền được phát hành dưới hai hình thức là tiền giấy và đồng kim loại (được gọi là Su và Xu). Tiền được phát hành không đồng bộ mà ra đời rải rác qua từng giai đoạn theo từng mệnh giá khác nhau. Nhìn chung có thể chia ra thành 4 giai đoạn: 

– Giai đoạn 1: 1954 – 1955

– Giai đoạn 2: 1955 – 1963

– Giai đoạn 3: 1964 – 1966

– Giai đoạn 4: 1966 – 1975 

Dưới đây là bộ sưu tập tiền được ban hành và lưu thông trong giai đoạn cнíɴн quyền Việt Nam Cộng Hòa cộng hòa còn tồn tại. Cũng có một số mệnh giá đã được in hoặc đúc nhưng chưa kịp lưu hành thì chế độ Việt Nam Cộng Hòa đã sụp đổ. 

Giấy bạc 5 đồng, tên thường gọi là Cày Ruộng, phát hành năm 1955. Nhà in American Banknote Company

Tên thường gọi ở đây được gọi theo tên gọi mà giới sưu tập tiền đã đặt cho những mệnh giá này.

Giấy bạc 5 đồng, tên thường gọi là Cày Ruộng, phát hành năm 1955. Nhà in American Banknote Company

Giấy bạc 5 đồng, tên thường gọi là Con Phụng, phát hành năm 1955

Giấy bạc 5 đồng, tên thường gọi là Con Phụng, phát hành năm 1955

Giấy bạc 2 đồng, tên thường gọi là Chiếc buồm, phát hành 1955.

Giấy bạc 1 đồng, tên thường gọi là Đập Lúa, phát hành năm 1955

Giấy bạc 50 đồng, tên thường gọi là Tím Chăи Trâu, phát hành năm 1956. Nhà in American Banknote Company (Mỹ)

Giấy bạc 20 đồng, tên thường gọi Nâu, phát hành 1962. Nhà in American Banknote Company (Mỹ)

Giấy bạc 10 đồng, tên thường gọi Đỏ Lăиg Ông, phát hành 1962. Nhà in American Banknote Company

Giấy bạc 1 đồng, tên thường gọi là Sở Thú. Phát hành năm 1955. Nhà in Bradbury Wilkinson (Anh Quốc)

Giấy bạc 200 đồng, tên thường gọi là Bụi Trúc Tím. Phát hành năm 1958. Nhà in American Banknote Company

Giấy bạc 500 đồng, tên thường gọi là Dinh Độc Lập. Phát hành năm 1962. Thomas De La Rue (Anh Quốc)

Tờ giấy bạc 10 đồng, hay còn được gọi là Cá Hóa Long, phát hành năm 1955. Được in bởi nhà in Thomas De La Rue (Anh Quốc)

Giấy bạc 100 đồng, tên thường gọi Máy Cày, phát hành năm 1955. Nhà in American Banknote Company (Mỹ)

Giấy bạc 200 đồng. Tên thường gọi là Lính Bồng Súng. Phát hành năm 1955. Nhà in American Banknote Company

Bộ tiền giấy miền Nam phát hành năm 1972 này được bán trên мạиɢ cho những người sưu tầm tiền Việt

Giấy bạc mệnh giá 10000 đồng và 5000 đồng

Đây là hai tờ giấy bạc với mệnh giá lớn là 10.000 đồng và 5.000 đồng, là những đồng tiền phát hành sau cùng của Ngân hàng Quốc Gia Việt Nam vào đầu năm 1975. Rất ít người thấy được và càng ít người có được những đồng tiền này.

Giấy bạc 1.000 đồng, tên thường gọi trong giới sưu tầm là Con Voi. Giấy bạc 500 đồng, tên thường gọi Con Cọp. Cả hai đều được phát hành năm 1972. Nhà in Thomas De La Rue (Anh Quốc)

Giấy bạc 200 đồng – Con nai. Giấy bạc 100 đồng – Con trâu.  Giấy bạc 50 đồng – Con ngựa. Phát hành năm 1972. Nhà in Bradbury Wilkinson (Anh Quốc)

Giấy bạc 100 đồng, 1970. Giấy bạc 50 đồng, 1969. Giấy bạc 20 đồng, 1969.

Giấy bạc 500 đồng, tên thường gọi là Trần Hưng Đạo. Giấy bạc 200 đồng, tên thường gọi là Nguyễn Huệ. Giấy bạc 100 đồng, tên thường gọi là Lê Văи Duyệt. Phát hành 1966.

Phía trên là một trong những bộ tiền được yêu thích nhất do thể hiện được niềm tự hào dân tộc.

Giấy bạc 100 đồng, tên thường gọi là Đập Đa Nhim. Giấy bạc 50 đồng, tên thường gọi là Tím hoa văи. Cả hai đều được phát hành năm 1966. Nhà in Bradbury Wilkinson

Giấy bạc 500 đồng – Viện Bảo Tàng, 1964. Giấy bạc 20 đồng – Cá hoa văи. Giấy bạc 1 đồng – Máy cày

Giấy bạc 500 đồng – Dinh Độc Lập. Giấy bạc 20 đồng – Nâu. Giấy bạc 10 đồng – Đỏ Lăиg Ông. Phát hành 1962.

Giấy bạc 1000 đồng, tên thường gọi là Ông bà già, in năm 1955 (chưa được phát hành). Giấy bạc 20 đồng- Bụi Chuối, 1956

Tờ bạc ông bà già được in năm 1955 là một trong những mệnh giá chưa chưa được phát hành vào thời kỳ này.

Đồng tiền Quốc gia Việt Nam 1966 – Tả quân Lê Văи Duyệt. Nhà in Thomas de la Rue (Anh Quốc)

Tờ bạc mệnh giá 1000 đồng được in năm 1972 (mặt trước)

Tờ bạc mệnh giá 1000 đồng được in năm 1972 (mặt sau)

Tiếp đến là hình ảnh những đồng tiền kim loại được đúc dưới thời Việt Nam Cộng Hòa. Lúc này do chữ quốc ngữ chưa thống nhất trong cách gọi nên đồng tiền hay được gọi là “Su” hoặc “Xu” đều đúng cнíɴн tả.

Đồng 10 Su phát hành năm 1953

Đồng 50 Xu – 1953

Đồng tiền Quốc gia Việt Nam 1953: 10 Su – 20 Su -50 Xu

Hình ảnh phụ nữ bắc trung nam 1953 – 10 SU

Tiền thời Việt Nam Cộng Hòa

Trong ảnh, tất cả các đồng đều được ghi là Su ngoại trừ đồng 50XU được phát hành năm 1953 và 1963 thì ghi là XU, mới đứng với cнíɴн tả ngày nay.

Đồng tiền Quốc gia Việt Nam

Đồng tiền 10 Su và 20 Su có chữ “essai” ở phía dưới, nằm ở giữa trên ảnh là đồng đúc thử. Còn đồng tiền xu mệnh giá 50 đồng được phát hành trong năm 1975 là đồng xu cuối cùng của miền Nam.

Nguồn: NX