Những hình ảnh hiếm về một vị quan đại thần đời vua Đồng Khánh

Lượt xem: 1,683

Nguyễn Hữu Độ là vị quan đại thần đời vua Đồng Khánh, là Kinh lược sứ Bắc kỳ, Cần Chánh Điện đại học sĩ, Cơ Mật Viện đại thần…Ông Nguyễn Hữu Độ sinh năm Quý Dậu 1813, đỗ cử nhân năm 1837, đỗ Phó bảng năm 1838, là người học thức uyên bác. Năm 1880-1883, ông giữ chức Kinh lược Bắc Kỳ khi quân Pháp chiếm Hà Nội.Ông có hai người vợ. Chánh thất là bà Trần Thị Lựu, người ấp Thủy An, huyện Phú Lộc. Người còn lại là bà Trần Thi Nghệ, người huyện Thư Trì, tỉnh Nam Định.

Ông Nguyễn Hữu Độ (1833-1888), Kinh lược sứ Bắc Kỳ đầu tiên.

Chính thất của Kiên quận công Ưng Quyền là con gái ông Nguyễn Hữu Độ. Hoàng thái hậu Nguyễn Hữu Thị Nhàn, chính thất của vua Đồng Khánh, là con gái ông Nguyễn Hữu Độ. Huyền phi Nguyễn Hữu Thị Nga, thứ thất của vua Thành Thái, cũng là con gái ông Nguyễn Hữu Độ.

Một số bài viết về Nguyễn Hữu Độ cho rằng ông ủng hộ vua Đồng Khánh vì đó là con rể của ông, nhưng thực ra Vua Đồng Khánh lấy bà Nguyễn Hữu Thị Nhàn sau khi đã lên ngôi vua và Nguyễn Hữu Độ từng từ chối nhưng không được chấp thuận.

Một số hình ảnh của ông Nguyễn Hữu độ cùng gia đình và phần mộ của ông:

Gia đình ông Nguyễn Hữu Độ, quan kinh lược Bắc Kỳ đầu tiên.

Ông Nguyễn Hữu Độ.

Ba người con trai của Vĩnh quốc công Nguyễn Hữu Độ với thứ thất Trần Thị Thảo.

Huyền phi Nguyễn Hữu Thị Nga, thứ thất của vua Thành Thái, con gái của ngài Nguyễn Hữu Độ.

Phu nhân Nguyễn Hữu Thị Uyển, chính thất của Kiên Quận công Ưng Quyền, con gái của ngài Nguyễn Hữu Độ.

Hoàng thái hậu Nguyễn Hữu Thị Nhàn, chính thất của vua Đồng Khánh, con gái của ngài Nguyễn Hữu Độ.

Đền thờ Vĩnh Quốc Công Nguyễn Hữu Độ.

Cổng Vĩnh Quốc Công Từ – phủ thờ Nguyễn Hữu Độ.

Bia mộ Vĩnh Quốc Công Nguyễn Hữu Độ.

Nguồn: TT