Sự nguy hại của việc phủ định Thần Phật

28/05/2023 - Lượt xem: 20

Lịch sử nhân loại mấy nghìn năm đã hình thành nên rất nhiều thể hệ văn hóa đa dạng, cùng tồn tại với thể hệ chế độ xã hội.

Trong tất cả mọi thể hệ, thì giá trị quan sau cùng của nhân loại đều mang hình thức Thần linh hoặc Thiên ý, tồn tại siêu xuất khỏi quyền lực thi hành chính trị nơi thế gian con người. Bên trên Vua và Hoàng Đế, phải có Thần hoặc Trời làm chứng, giám hộ và dẫn dắt, là vì “quân quyền Thần thụ” (Quyền của vua là do trời ban).

Ảnh: trithucvn.org

Trong một thể hệ như vậy, Thần linh và Thiên ý là lực lượng nhận định và phán quyết sau cùng đối với những giá trị quan nơi thế gian con người, có tác dụng phê bình và phán quyết với quyền lực cao nhất tại thế gian, phần nào hạn chế bớt khuynh hướng bành trướng vô hạn độ của [người nắm] quyền lực cao nhất ở thế tục. Đồng thời trong cuộc sống thế tục bình thường, Thần linh và Trời cũng đóng vai trò hết sức quan trọng như nhau trong việc quy chuẩn hành vi của con người, hạn chế sự bành trướng dục vọng cá nhân của con người, cũng tồn tại với hình thức siêu xuất khỏi lợi ích nơi thế gian con người.

 Trong lịch sử, văn hóa bao gồm nhân tố “kính Trời”, “Thần quyền” đều thể hiện khắp các nơi trên thế giới, dù trong chế độ dân chủ của xã hội phương Tây hiện đại, cũng có thể thấy được hình dáng của “Thần” trong văn hóa Cơ đốc giáo.

Thể hệ giáo dục của đa số các quốc gia đều giữ thái độ trung lập với khái niệm Thần, tức là không thừa nhận cũng không phủ định sự tồn tại của Thần. Trên thực tế, khoa học hoàn toàn không phủ nhận sự tồn tại của Thần, cũng không chứng thực Thuyết vô Thần. Nhà bác học vĩ đại Albert Einstein nói; Tôn giáo và khoa học đi đôi với nhau. Như tôi đã nói trước đây, khoa học mà không có tôn giáo là khập khiễng và tôn giáo không có khoa học là mù quáng. Họ phụ thuộc lẫn nhau và có một mục tiêu chung tìm kiếm sự thật.

Thuyết tiến hóa, là cơ sở của “khoa học” tới nay cũng chỉ là một loại giả thuyết chưa được chứng thực, với vô số sơ hở, nếu không, những người theo Thuyết tiến hóa vì sao vẫn đang dốc sức đi tìm chứng cứ? Đề cao một loại học thuyết như “Thuyết vô Thần”, thứ hoàn toàn phủ định bất kỳ sự tồn tại siêu nhiên như vậy, lên thành cao độ của thể hệ tư tưởng quốc gia, điều này chỉ có thể xảy ra tại những quốc gia độc tài chuyên chế tìm kiếm một cái cớ cho sự cầm quyền hợp pháp của họ.

Cho nên với những quốc gia phủ định sự tồn tại của Sáng Thế Chủ, mà cho rằng chỉ có những sinh mệnh do các đại phân tử ngẫu nhiên va chạm, trải qua mấy tỷ năm mà tiến hóa thành người, con người lại căn cứ theo luật rừng xanh “Quần ngư tranh thực” kẻ mạnh sinh tồn, trải qua đấu tranh giai cấp mà từ xã hội nô lệ, xã hội phong kiến, xã hội tư bản chủ nghĩa “tiến hóa” tới xã hội Cộng Sản. Quan điểm đó là không đúng, và thực tế tại các quốc gia này cho đến nay mọi người đều đã thấy rõ sự sai lầm và vô lý, ví như kinh tế càng phát triển, càng không công bằng, chênh lệch giàu nghèo càng lớn. Lý luận của sự tiến hóa cũng đi ngược với nguồn gốc hình thành và văn hóa truyền thống dân tộc.

Chính giáo truyền thống đều dạy con người tu tâm hướng thiện, sống hài hòa với tự nhiên, điều này khác hẳn với học thuyết đấu tranh vốn kích động, xúi giục con người làm điều ác; những người tín ngưỡng chính giáo có truy cầu về hạnh phúc vĩnh hằng nơi thế giới Thiên quốc, không xem trọng vinh hoa và hưởng thụ tại thế gian, thậm chí họ còn có thể nhìn thấu sinh tử, còn những quốc gia do tổ chức vô thần nắm giữ có xu hướng làm bất cứ điều gì để duy trì sự ổn định và lãnh đạo của họ, từ việc bưng bít thông tin, kiếm soát hoàn toàn hệ thống truyền thông, lái hướng đi của dư luận theo ý muốn, phủ định chân lý. Điều đó dẫn tới người dân trúng độc mà không hề hay biết, vô cùng nguy hại.

Đồng thời tại các quốc gia do các tổ chức vô thần nắm giữ nguyên tắc và giá trị về quyền lực và lợi ích siêu xuất khỏi thế tục đều bị tiêu biến, chỉ còn sót lại là quyền lực và lợi ích trần trụi, để đạt được mục tiêu có thể bất chấp mọi thủ đoạn.

Đời người có ba câu hỏi lớn: Ta là ai, từ đâu tới, sẽ đi về đâu. Những giải thích của tín ngưỡng truyền thống về những điều đó lần lượt là: Thuyết Thần sáng thế, kiếp trước, kiếp này và Thiên quốc, Địa ngục. Những người vô thần thay thế “Thuyết Thần sáng thế” bằng Thuyết vô Thần, tuyên truyền “từ vượn thành người”, “lao động sáng tạo nên con người”, “Thiên quốc, Địa ngục” trở thành “Chủ nghĩa Cộng sản” viễn tưởng hư không. Như vậy con người chống lại cội nguồn của chính mình mà không hề hay biết.

Ảnh: violet.vn

Trong tín ngưỡng truyền thống, “Trên đầu ba thước có Thần linh”, họ giám sát, bảo vệ con người bằng năng lực siêu thường. Những quốc gia do các tổ chức vô thần nắm giữ phá hủy tín ngưỡng của con người và không ngừng thổi phồng bản thân mình là “vĩ đại, quang vinh, đúng đắn”, “dẫn dắt chúng ta đi từ thắng lợi này tới thắng lợi khác”. Trong tôn giáo có Thần, Phật, các tổ chức vô thần lại nói rằng xưa nay không hề có Thần Phật, họ đề cao những lãnh tụ của các tổ chức của họ không khác gì Thần Phật.

Tín ngưỡng chính thống có đặc tính ổn định. Giê-su nói “Dù cho Trời đất phải bỏ đi, lời của ta không thể bỏ đi”, người xưa thì giảng “Thiên bất biến, Đạo diệc bất biến.” (Trời không đổi, Đạo cũng không đổi) Do đó những người có tín ngưỡng chính giáo sẽ phán đoán đúng sai theo kinh điển của nó, nên tiêu chuẩn thị phi này là ổn định. Kinh Thánh hay các học thuyết của các bậc thánh nhân như Khổng Tử, Lão Tử đã hai nghìn năm không đổi. Còn các tổ chức vô thần cần căn cứ theo yêu cầu chính trị của họ, không ngừng cải biến, lập trường nguyên tắc, lúc thì quốc hữu hóa, lúc thì tư nhân hóa, lúc thì cơ chế bao cấp, lúc thì cơ chế thị trường, nghị quyết mỗi kỳ một lần, thay đổi xoành xoạch… Một điểm nòng cốt nhất trong giá trị quan của những tổ chức vô thần là quyền lực và lợi ích, nếu không chịu sự khống chế quyền lực của họ, hoặc không phù hợp với họ thì dù là lợi ích tạm thời, cũng đều bị nhổ tận gốc bởi cái mũ “phản động”.

Giáo dục chủ nghĩa vô thần cho người dân đem đến hậu quả nghiêm trọng cho toàn bộ xã hội. Khi con người xa dời Thần Phật đồng nghĩa với việc họ xa dời với gốc tích và truyền thống của chính dân tộc mình, điều này không chỉ sai trái mà còn nguy hiểm, bởi vì khi đó con người không còn tín Thần, Phật, họ không còn bất cứ tâm pháp để ức thúc đạo đức, do đó điều gì pháp luật không nghiêm cấm, hoặc lúc người khác không nhìn thấy thì họ muốn gì làm lấy bất chấp đạo đức và luân lý để gây tổn hại cho người khác. Họ chạy theo lợi ích, kim tiền, danh vọng thậm chí tà ác. Tuy nhiên phần lớn những điều họ làm là trái với Thiên lý, và tất nhiên họ không thể tránh khỏi sự trừng phạt sau đó, có thể là ngay đời này, hoặc đời sau, đó là theo qui luật nhân quả.

Nguồn: VDH